Om - Sjötid

Sjötid - Programvara

Systemet är framtaget för att kunna fungera ombord på skärgårdsfartyg när dessa har förbindelse med Internet samt på rederikontoret. Registrering av arbetstid sker och matchas mot överenskommen AO. Systemet håller reda på vederlag, komp, övertid, OB-tid m.m. enligt gällande kollektivavtal.

Resultatet av uträknad tid kan skrivas ut i en arbetstidsjournal samt överföras till olika lönesystem. Support finns f.n. för Hogia, Visma och HR+

Av- resp. på-mönstring till Sjömansregistret kan också utföras.

Systemet kan installeras fritt och testköras med testinloggning. Kontakta oss för en demonstration och tillgång till dessa inloggningsuppgifter.


Sjötid - Personalweb

Här kan du som får din arbetstid registrerad via Sjötid kontrollera och registrera din arbetstid


Vi använder cooikies för att underlätta för dig. Inga personuppgifter sparas i dessa bara val av rederi och uppgifter som hjälper dig att använda webben enklare. Du kan naturligtvis avstå från att använda cookies, men respektera då att webben kan upplevas som något mer komplex att använda. Dina tidigare val av rederi, fartyg m.m. måste upprepas vid varje inloggning.